I. A SZOLGÁLTATÓ:

  1. Az azurbagolyalkotomuhely.hu weboldalt Isza Ágnes E.V. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
  2. A Szolgáltató cégneve: Isza Ágnes E.V.
  3. A Szolgáltató székhelye: 2039 Pusztazámor, Hunyadi utca 4.
  4. A Szolgáltató postai címe: 2039 Pusztazámor, Hunyadi utca 4.
  5. A Szolgáltató nyillvántartási száma: 52818963.
  6. Tárhelyszolgáltató: 23Vnet Kft. (Elérhetőség: www.hostit.hu)

II. A JELENTKEZŐ:

Jelentkező minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) a Szolgáltató tanfolyamaira a Szolgáltató weboldalának igénybevételével online jelentkezik.

III. A JELENTKEZÉS FOLYAMATA:

 1. A jelentkezés leadása az Azúr Bagoly Alkotóműhely weboldalán kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges, a www.azurbagolyalkotomuhely.hu webcímen.
  A jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Jelentkező részére.
  A jelentkezés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan visszakereshető.
 2. Szolgáltató a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Jelentkező által elektronikusan megadott számlázási adatok alapján.
 3. Az Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki a Számlázz.hu szolgáltatás segítségével, melyet email-en keresztül juttat el a Jelentkezőnek.
 4. Ha a Szolgáltató nem tudja teljesíteni a megrendelést, erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Jelentkezőnek, és a le nem szállított termékek esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Jelentkezőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 5. A megrendelt tanfolyam foglalóját vagy a teljes vételárát banki átutalással kell fizetni a Szolgáltató ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-42887108-as számú számlájára.
  Amennyiben Jelentkező foglalót fizetett, a fennmaradó összeget rendezheti átutalással, vagy készpénzzel a helyszínen. Átutalás esetén a fennmaradó összegnek meg kell érkeznie Szolgáltató bankszámlájára a tanfolyam kezdete előtt 2 munkanappal!
 6. A jelentkezés csak a foglaló vagy a teljes összeg befizetése esetén válik véglegessé!
 7. A tanfolyam Jelentkező által történő lemondása esetén a foglaló Jelentkezőnek nem jár vissza.

IV. PANASZKEZELÉS:

Amennyiben a tanfolyamokkal kapcsolatban a Jelentkezőnek panasza merül fel, úgy az azurbagolyalkotomuhely.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére kell azt megküldeni. A Szolgáltató a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Jelentkezőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Jelentkező a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

 1. A Szolgáltatót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.
 2. A Szolgáltató rendszere a Jelentkezők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Jelentkező által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal.
 3. Az e-mail-címek kezelése elsősorban a Jelentkező azonosítását szolgálja a tanfolyamok szervezése érdekében.
 4. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.
 5. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a Jelentkezéskor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 6. Jelentkezésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével a Jelentkező a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz fordulhat az info@azurbagoly.hu címen.
 7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@azurbagoly.hu címen.
 8. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából Jelentkező békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület; 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.; levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.:81.
 9. Amennyiben a jelentkezési adatai teljes törlését szeretné, a Jelentkező ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül, az info@azurbagoly.hu e-mail-címen kérheti. A törlést a Szolgáltató 14 napon belül köteles végrehajtani. A törlés nem érinti a jogszabályokban (pl. Számviteli Törvényben) előírt adatmegőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

HATÁLYOS: 2019. JANUÁR 1-TŐL VISSZAVONÁSIG ÉS/VAGY MÓDOSÍTÁSIG.