A webhely használata előtt kérjük, olvasd el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag használatát.

I. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Jelen webhelyet Isza Ágnes E.V. (székhely: 2039 Pusztazámor, Hunyadi utca 4.., nyilvántartási száma: 52818963) kezeli (továbbiakban: „Szolgáltató”).
A webhely megnyitásával elfogadod e jogi nyilatkozat általi kötelezettségeket. Ha nem értesz egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük, ne használjd a weboldalt.

II. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, a Szolgáltató tulajdonát képezi, vagy a tulajdonos engedélyével került a webhelyre.
Jogodban áll a webhely egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, másokkal megosztani, feltéve, hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszed. Az általad készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Azúr Bagoly Minden jog fenntartva.

III. ELŐZETES ÍRÁSBELI JÓVÁHAGYÁSUNK NÉLKÜL TILOS:

  • kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és
  • módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

IV. TARTALOM

A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Szolgáltató nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

V. FELELŐSSÉG

A törvény által megengedett mértékig a Szolgáltató ezennel kizár minden felelősséget a webhely használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • bármiféle tevékenység, melyre esetleg a webhelyen közzétett információ ösztönzött;
  • a webhely használatának lehetetlensége; és
  • a webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

VI. A WEBHELYHEZ HIVATKOZÁSSAL KAPCSOLÓDÓ WEBHELYEK

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Szolgáltatónak bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

VII. ADATVÉDELEM

A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvasd el ezt a nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátanál.

VIII. KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha bármilyen kérdésed vagy panaszod lenne webhelyünkkel kapcsolatban, fordulj hozzánk az alábbi címen: info@azurbagoly.hu

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen jogi nyilatkozatra és a webhely használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

 

HATÁLYOS: 2019. JANUÁR 1-TŐL VISSZAVONÁSIG ÉS/VAGY MÓDOSÍTÁSIG.